Pūmanawa
Aotearoa NZ

Pūmanawa

  • Music
  • Dance
  • Kapa Haka
  • One Show Only

I te rangi whakamutunga o te hui Ahurei, kia rangona te reka o te kura toi taketake o Aotearoa, o te kapa haka, i ngā tū a ētahi o ngā tino kapa haka o te motu.

Ko tā Pūmanawa he whakakotahi mai i ētahi kapa haka taiea e whā, e whakatinana nei i te kaupapa o te tuku ihotanga, otirā, e mau nei i ngā pūmanawa, e ū nei hoki ki tēnei kura whakanui o tua whakarere. Piri mai ki Te Rōpū Manutaki, ki Te Iti Kahurangi, ki Tūwhitia kia Angitu, otirā, ki ngā toa whakaihuwaka o Te Matatini 2019, ki a Ngā Tūmanako, nō rātou ka tuku i ō rātou kaha, kia rere ai ō rātou reo me ō rātou wairua mā ngā kura tuku iho o te waiata me te haka.

Ko Wī rāua ko Wā o Taringa Huruhuru ngā kaihautū o te rangi.

He ara te kapa haka e whakapuakina ai, e whakatairangahia anō ai te tuakiri Māori mā roto mai i te haka me te waiata, otirā, he ara tēnei e whakanuia ai tātou me tō tātou tūranga ki te ao. He mana nui tō te kaupapa o te tuku ihotanga, otirā, o te mātauranga tuku iho i tētahi reanga, ki tētahi, me te aha, ka mahara nuitia ērā o mua, ērā i takahi i ngā huarahi e whai nei tātou i ēnei rā.

Adult Premium $69
Child Premium $32
Adult A Reserve $55
Child A Reserve $22
Conc / Group 6+ A Reserve $60
Under 30 A Reserve (limited availability) $39
Adult B Reserve $39
Child B Reserve $17
Conc / Group 6+ B Reserve $29
Under 30 B Reserve (limited availability) $27
Adult C Reserve $29
Child C Reserve $15
Hokona iāianā

Ngā rā

Te roa

3 hāora, 30 meneti, kapia ana te whakatā

Aotea Centre, Mayoral Drive, Auckland Central

+64 9 309 2677
aucklandlive.co.nz

Ngā mōhiohio whai wāhi

He mea tautoko nā

Ngā ringamahi

Performed by
  • Te Rōpū Manutaki
  • Te Iti Kahurangi
  • Tūwhitia kia Angitu & Ngā Tūmanako
Hosted by
  • Wī & Wā o Taringa Huruhuru

Cart

You will be taken directly to Ticketmaster’s site for payment processing

Shortlist